italyan-boya-vurgu-duvar

Düşük VOC İç Cephe Boyası ve Diğer Güvenli Alternatifler

İç ortam havasının birincil kirleticileri arasında, kullandığımız uçucu organik bileşikler veya VOC’ler içeren boyalar, vernikler ve solventler bulunur. VOC’ler tipik olarak yağ bazlı boyalarda ve diğer cilalarda en yüksektir, ancak çoğu su bazlı veya “lateks” boyada da bulunurlar. Boyadaki VOC’lere maruz kalmak, diğer semptomların yanı sıra astım ataklarını, göz tahrişini, solunum problemlerini, mide bulantısını ve baş dönmesini tetikleyebilir. Uzun süreli maruz kalma, böbrek ve karaciğer hastalığı ve hatta kanserle ilişkilendirilmiştir.

Tüketicilerin sağlık endişeleri ve güncellenen hükümet düzenlemeleri göz önüne alındığında, son yıllarda nispeten düşük VOC seviyelerine sahip yüksek kaliteli, makul fiyatlı formüller sunan alternatif boyalar piyasaya çıkmaktadır. Ancak, tüm düşük VOC’li veya VOC’siz boyalar, iç mekan havanız için eşit derecede sağlıklı değildir. VOC standartlarının bazı temellerini anlamak, kendi güvenlik gereksinimlerinizi karşılayan bir boya seçmenize yardımcı olabilir.

Düşük Kokulu veya Düşük VOC Boya için Yeşil Mühür Standardı GS-11

Alternatif boya ürünlerindeki VOC içeriği için gönüllü standartlar, çevreye duyarlı veya “yeşil” ürünler için standartlar belirleyen, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Green Seal® tarafından oluşturulmuştur. Standart GS-11 için Yeşil Mühür sertifikası, diğer kriterlerin yanı sıra VOC içeriğine, kimyasalların bulunmamasına, dayanıklılığa ve performansa dayalıdır.

Green Seal organizasyonu, boyada kabul edilebilir VOC seviyeleri için EPA’dan çok daha katı standartlar belirler. İç mekan boyası için EPA, su bazlı boya için litre başına 250 gram (g/L) ve yağ bazlı boya için 380 g/L seviyelerine izin verirken, Green Seal düz boya için yalnızca 50 g/L ve 150 g/L seviyelerine izin verir. Diğer boya türleri için L.

Green Seal sertifikası, geleneksel boyalarda yaygın olarak kullanılan birçok zehirli kimyasalın kullanımını da yasaklar:

Halometanlar (metilen klorür)
Klorlu etanlar (1,1,1-trikloretan)
Aromatik çözücüler (benzen, toluen, etilbenzen)
Klorlu etilenler (vinil klorür)
Polinükleer aromatikler (naftalin)
Klorobenzenler (1,2-diklorobenzen)
Ftalat esterleri
Çeşitli yarı uçucu organikler (izoforon)
Ağır metaller ve bileşikleri (antimon, kadmiyum, altı değerlikli krom, kurşun, cıva)
Koruyucular (formaldehit)
Ketonlar (metil etil keton, metil izobütil keton)
Çeşitli uçucu organikler (akrolein, akrilonitril)

Düşük Kokulu veya Düşük VOC Boya

“Düşük VOC” veya “düşük kokulu” boyayı neyin oluşturduğuna dair açık ve zorunlu bir standart yoktur. Var olan gönüllü standartlar bile boyahanede boyaya eklenen renk pigmentinde bulunabilecek VOC’leri içermemektedir. Süt ve gıdalarımızın “organik” pazarlamasında olduğu gibi, bazı şirketler bu terimleri pazarlama amacıyla gevşek bir şekilde kullanıyor. Ayrıca, bu terimler kafa karıştırıcı olduğundan, birçok mağaza görevlisi bir boyanın gerçek VOC içeriğini bilmeyebilir. Boyanın en azından Green Seal GS-11 Standardını karşılayıp karşılamadığını görmek için etiketleri okumak size kalmış.

Düşük Kokulu ve Düşük VOC, lateks boyalar için 250 g/L veya yağ bazlı boyalar için 380 g/L’lik daha az sıkı EPA standardını karşılayan VOC içeriğini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Ama burada kafa karıştırıyor. Bir boya “Düşük VOC” olarak etiketlenebilir ve bu standartlardan önemli ölçüde daha iyi olabilir. Örneğin, Green Seal sertifikalı bir boya satın alırsanız, maksimum VOC içeriği düz boya için 50 g/L veya diğer boyalar için 150 g/L olacaktır – EPA standardına göre 250 g/L değil.

Gerçekten düşük VOC’lu boya için, 10 ila 25 g/L arasında bir VOC aralığı aramalısınız.

Sıfır veya VOC Olmayan Boya

Sıfır VOC veya No-VOC boyası yanlış bir isimdir, çünkü bu boyalar çok çok düşük seviyelerde VOC içerir. Genellikle, bu adlarla pazarlanan boyaların VOC seviyeleri 5 g/L’nin altında olacaktır. Boya deposunda 2 ila 5 g/L VOC ekleyebilen renk pigmenti eklerken bile, karıştırılan boya için toplam VOC içeriği 10 g/L’nin altında olmalıdır ki bu mükemmel bir değerdir.

Bu, büyük boya şirketlerinin sunduğu boyalardaki VOC içeriği için alınabilecek en düşük değerdir. Bundan daha düşük VOC içeriği elde etmek için daha pahalı ve daha az bulunabilen toksik olmayan veya doğal boya kullanmanız gerekir.

Toksik Olmayan veya Doğal Boya

Toksik olmayan ve doğal boyalar öncelikle alternatif boya firmaları tarafından üretilmektedir. Bu ürünleri bulmak geleneksel boyalara göre daha zor olabilir ve bunları internetten sipariş etmeniz gerekebilir. Doğal bileşenlerden yapılmışlardır ve çevre dostu ve sağlıklı olmalarına rağmen, boyanın fırçayı örtme (veya kapatmama) ve fırçadan akma biçiminde bir miktar performans farkı yaşayabilirsiniz. Sadece bu boyaların bildiğimiz seri üretim boyalar gibi davranmadığını unutmayın.

Bununla birlikte, toksik olmayan veya doğal boyalar, boya kadar güvenlidir. Ham içerikleri tamamen doğaldır ve aşağıdakileri içerir:

Su
Bitki yağları (narenciye gibi)
Bitki boyaları
Kil gibi doğal mineraller
Süt proteini
Doğal lateks
Balmumu
Toprak ve mineral boyalar ve diğer bileşenler

Yeni Alternatif — Seramik Boya

Düşük VOC boyalarında yeni nesil, seramik boyanın ortaya çıkmasıyla geldi. Seramik üzerinde kullanım için değil, boya filminin ana bileşeni olarak mikroskobik seramik boncuklar kullanan standart bir iç duvar boyasıdır. Seramik boncuklar, boyaya dayanıklılık ve yıkanabilirlik katarak, geleneksel boyalardan daha leke tutmaz ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Piyasada VOC seviyeleri 20 g/L kadar düşük olan seramik boyalar bulunmaktadır.